A NCD magyarországi Nemzeti Partnere

Az NCD International magyarországi Nemzeti Partnere Süvegesné Rudan Margit, aki az NCD Hungary szervezési, illetve a kísérési folyamatok szupervíziós feladatait látja el.

Férje, Süveges Gergő, az NCD Hungary "utazó nagyköveteként" abban segít a közösségeknek, hogy mélyebben megértsék, miyen következtetéseket érdemes levonni az NCD Álálapotfelmérés eredményeiből.

Ketten együtt és külön-külön is előadásokon, műhelyfoglalkozásokon, beszélgetéseken, csoportos találkozókon mutatják meg, hogyan segíthet egyéni és közösségi istenkapcsolatunkban egyaránt az NCD eszközrendszere. Örömmel osztják meg tapasztalataikat az érdeklődő közösségekkel. Erről bővebben itt olvashatsz.

Az NCD Hungary együttműködik az Egyházi Fejlesztők csapatával.

Az NCD könyveinek magyarországi kiadásában az NCD Hungary elkötelezett partnere a Harmat Kiadó.

NCD Kísérők

Munkatársaink elkötelezett keresztények. A krisztuskövető világ gazdagságát éljük meg abban, hogy más-más felekezethez tartozva is tudunk ugyanazért a célért közösen dolgozni: hisszük, hogy Isten Országát építjük itt a földön.

Tréneri, közösségfejlesztői, coach-tapasztalattal rendelkező barátaink otthonosan mozognak az NCD rendszerében, ismerik és folyamatosan tanulják mindazokat a lehetőségeket, amelyek egy közösséget segíteni tudnak, hogy az közelebb jusson Isten róla szóló álmához.

A csapat tagjai folyamatos szupervízióban, illetve rendszeres team-munkában képzik tovább magukat. Ha közösségetek szeretne elindulni az NCD-vel a fejlődésben, ők a ti embereitek.

További tájékoztatást az ncd.hungary@gmail.com címen szívesen adunk.

Lejjebb görgetve ábécérendben a szemükbe nézhetsz, illetve ők maguk mondják el, mi lelkesíti őket az NCD-vel való munkában.

Bödő Sándor gyülekezeti tanácsadó:

"Még egy pontos diagnózis sem ér önmagában semmit, de aki Istentől kap bölcsességet a jelek felismerésére és az információk értelmezésére, azok szolgáljanak ezzel az ajándékukkal."

Gállné Busai Barbara tréner:

"Az NCD módszere segít, hogy az önmagunkban és a közösségünkben rejlő lehetőségeket felismerjük, azonosítsuk és Isten tervének szolgálatába állítsuk."

Guba Imre család-rendszer terapeuta:

"Isten növekedésre hív, egyéni és közösségi szinten egyaránt, és az NCD-vel ezt tudatosan élhetem át és szolgálhatom!"

Jakab Rita tréner:

"Az NCD-ben számomra az a zseniális, hogy egyszerre épít és számít az isteni és az emberi hozzájárulásra."

Koncz András közösségfejlesztő:

"Az NCD egyszerű és kiérlelt - számít ránk és számít a Gondviselésre - a közösségről szól és az egyén felelősségét hangsúlyozza."

Mózes Áron vezetési tanácsadó:

"Az NCD a biblikus kiegyensúlyozottsághoz visszanyúlva, átfogó szemlélettel támogatja az egyén és a keresztény közösség Istenhez való közeledését."

Őzné Vaszil Dóra szociális munkás, diakónus:

"Hogyan működik az NCD? Te működsz? Én működöm? Isten mindannyiónkat működésre teremtett, melyben az Ő dicsőségére cselekedhetünk. Ő számít ránk, a döntés a mi kezünkben van."

Ruff Tamás szociológus:

"Az NCD segít abban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, egyéni és közösségi szinten egyaránt."

Szufelják Demeter tréner:

"Ez a fajta természetes közösségfejlesztés nem egy modellt présel be a templomajtón, hanem letisztult alapelvek mentén Istenhez vezeti az egyént és rajta keresztül a közösséget is."